PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

nieuws


Landschapstafel Groen voor de Duin- en Bollenstreek.

28 september 2015
Onlangs is de gemeente Noordwijkerhout aangewezen in overleg met de andere Bollenstreekgemeenten als trekker voor het opstellen van het Gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020. Dit gebiedsprogramma is een afgeleide van het Provinciale Meerjarenprogramma Groen dat beoogt om door middel van Landschapstafels per regio extra aandacht te besteden aan natuurontwikkeling, behoud van het landschap, erfgoed en recreatie. De Provincie Zuid-Holland is daarmee een belangrijke partner voor projecten die vanuit het gebiedsprogramma passen in de Uitvoeringsregeling Groen (URG).
(lees verder)

Het Platform komt weer bijeen !!

1 juli 2015
Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek leidt sinds enige jaren (2010) een min of meer slapend bestaan. Tot voor kort, na het vaststellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland hebben zich geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Dit zijn visiedocumenten waarmee het Platform zich indertijd intensief bezig heeft gehouden.
Momenteel zijn er evenwel nieuwe ontwikkelingen die de aandacht vragen.
(lees verder)

Platform Landschap Duin- en Bollenstreek in gesprek met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

20 juni 2013
Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek heeft op 17 juni in het Jan Verwey Natuurcentrum in Noordwijk samen met dhr. Onno Zwart van de GOM een avond georganiseerd voor belangstellende raadsleden en maatschappelijke organisaties om te spreken over de herstructurering van de Greenport. Een aantal politici van verschillende gemeenten van de Duin- en Bollenstreek en vertegenwoordigers van natuur, landschap en cultuurhistorie wisselden met elkaar kennis en discussiepunten uit over de rol van de GOM bij de landschapopbouw, de lopende projecten (Trappenberg in Rijnsburg en Delfweg in Noordwijkerhout) en de toekomstige plannen van de GOM. Met een uitstekende presentatie en veel toelichting wist Onno Zwart de tongen makkelijk los te krijgen en konden de bezoekers aan het eind van de avond zeggen nu veel meer over de ontwikkelingen in de streek te weten en inzicht te hebben in wat de streek te wachten staat. GOM avond
(lees verder)

Feestelijke start wandel netwerk Duin- en Bollenstreek.

25 april 2013
Op 23 april jl. is in Noordwijk de uitvoering van het Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek feestelijk van start gegaan. De wethouders van de vijf samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten tekenden samen met ANLV Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland het eerste contract met één van de eigenaren van agrarische grond die voor wandelaars wordt opengesteld. feestelijke opening wandelnetwerk
(lees verder)

Motie Keukenhof, gemeenteraad Noordwijkerhout

november 2010
De Gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft een motie aangenomen (één stem tegen, alle anderen vóór)met betrekking tot de uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij de Keukenhof.fietsen in de bollenstreek
(lees de motie)

Gemeenten willen zich actief inzetten om hun inwoners te laten genieten van de natuur in de omgeving

15 september 2010  Bron: Natuur- en MilieuEducatie
De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout willen zich actief inzetten om hun inwoners, jong en oud, te laten genieten van de natuur in de omgeving. Door de natuur en de leefomgeving te ervaren en beleven, zullen de inwoners deze meer waarderen. En meer rekening (leren) houden met de natuur en het milieu. Zodat ook in de toekomst de inwoners kunnen blijven genieten van dit deel van de Bollenstreek.
(lees verder)

 


Let op de Duin- en Bollenstreek

Drie structuurvisies