De Duin- en Bollenstreek is een uniek en waardevol landschap.

De afwisseling van bollenvelden, graslanden, duinen, landgoederen en weiden en plassen maakt het gebied aantrekkelijk voor zowel bewoners als toeristen en recreanten.

Op drie niveaus zijn structuurvisies en herstructureringsplannen gemaakt, die op dit moment worden uitgevoerd. De komende jaren staan de Duin- en Bollenstreek derhalve grote veranderingen te wachten.

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek waakt ervoor dat bij deze ruimtelijke ontwikkeling rekening gehouden wordt met landschap, natuur en cultuurhistorie van de Duin- en Bollenstreek.