PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

Feestelijke start Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek, eerste openstelling particulier terrein.

Op 23 april jl. is in Noordwijk de uitvoering van het Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek feestelijk van start gegaan. De wethouders van de vijf samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten tekenden samen met ANLV Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland het eerste contract met één van de eigenaren van agrarische grond die voor wandelaars wordt opengesteld.

Het Wandelnetwerk is een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen wandelroutes over onder andere agrarisch land in de hele Duin- en Bollenstreek. Dit gebied is van oorsprong noord-zuid georiënteerd, doordat wegen en wandelpaden de oude strandwallenstructuur volgen. Daardoor zijn er weinig mooie, onverharde oost-westverbindingen en is het tussengelegen gebied moeilijk te bereiken. Via de wandelroutes kan de wandelaar straks over paden langs kleurige bollenvelden en groene weilanden lopen.

Contract met grondeigenaar
In het Wandelnetwerk wordt met de eigenaar van de grond een contract afgesloten. Daarin is een vergoeding per meter geregeld en bovendien is er een schadeverzekering aan gekoppeld. Het bedrijf van Han en Hannie Janson aan de Leeweg in Noordwijk is de eerste agrarische onderneming in Nederland met wie een dergelijk contract is gesloten. Daarom werd bij hun kwekerij en Koffie- en Theedrinkerij ‘Noordwijk Buiten‘ het eerste contract symbolisch ondertekend door de wethouders van de samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen, samen met ANLV Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland. Hiermee start de uitvoering van het Wandelnetwerk.

Keukentafelgesprekken
Voorzitter Jan Hoogeveen van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond vertelde dat de voorbereiding enkele jaren heeft geduurd. “Het idee om van de kust naar het binnenland te wandelen is ontstaan op onze ledenvergadering. Er zijn vele ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd om eigenaren van weilanden en bollengronden ervan te overtuigen hun land voor wandelaars open te stellen. Heel wat jaren later staan we nu hier en kan dit idee daadwerkelijk gerealiseerd worden.”

Beleefbaar landschap
Directeur Felix Schrandt: “Landschapsbeheer Zuid-Holland streeft naar een toegankelijk en beleefbaar landschap in Zuid-Holland, daar past dit project helemaal bij. Wij zijn heel blij dat naast vrijwilligers ook de particuliere grondeigenaren meewerken in dit project. Alleen met een actieve bijdrage van bewoners is het landschap leefbaar en beleefbaar te houden.”

Geslaagde samenwerking
Omdat de Gemeente Lisse trekker is namens de Bollengemeenten, sneed de Lissese wethouder Cia Kroon daarna de grote taart aan, waarop de kaart van het Wandelnetwerk was afgebeeld. “Ik ben een fanatiek wandelaar en wil graag mijn collega’s al wandelend kunnen bezoeken. Het Wandelnetwerk is een geslaagd project van samenwerking tussen particuliere ondernemers, natuurorganisaties en vier overheidslagen: de vijf bollenstreekgemeenten, regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie.”

100 kilometer wandelpaden
Het is de bedoeling dat in totaal 100 kilometer wandelroute wordt voorzien van markeringen, informatiepanelen, bruggetjes en overstapjes. Circa 20 kilometer zal door agrarisch gebied lopen. Komende maanden wordt het uitvoeringsbestek opgesteld, waarna de werkzaamheden kunnen starten. De wandelroutes worden voor de zomer van 2014 opgeleverd. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering van de samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten, regio Holland Rijnland, subsidie van de provincie Zuid Holland en uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

TERUG NAAR NIEUWSPAGINA