PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

Het ontstaan

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek is opgericht door enkele raadsleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de Greenport gemeenten. De deelnemers van het platform hebben als gemeenschappelijk belang om de leefbaarheid van de streek te behouden, respectievelijk te verbeteren.

Deelnemers

Deelnemers zijn betrokken raadsleden uit de Greenport gemeenten, leden van maatschappelijke organisaties en deskundigen.  Zij participeren vrijwillig alsmede op persoonlijke titel.

Het platform

Het kader, waarbinnen het Platform onderling informatie uitwisselt, is het gebied van de Greenport regio Duin- en Bollenstreek. Van belang zijn de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISG) en de projecten die de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in opdracht van de gemeenten gaat uitvoeren (uitvoeringsagenda), de Regionale Structuurvisie (RSV) van Holland Rijnland en de Provinciale Structuurvisie. Deze drie structuurvisies die elk een eigen besluitvormingsproces hebben, zijn vastgesteld.

Nieuwe deelnemers

Belangstellenden, die willen deelnemen aan het Platform en zich betrokken voelen bij de doelstellingen en werkwijze van het Platform kunnen dit laten weten aan de secretaris.

 

De eerste bijeenkomst vond plaats op 21 september 2008. Toen waren er nog maar een beperkt aantal personen bij betrokken.