PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

Het Platform komt weer bijeen.

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek leidt sinds enige jaren (2010) een min of meer slapend bestaan. Tot voor kort, na het vaststellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland hebben zich geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Dit zijn visiedocumenten waarmee het Platform zich indertijd intensief bezig heeft gehouden.

Momenteel zijn er evenwel nieuwe ontwikkelingen die de aandacht vragen:

 • Op 12 mei vindt een startbijeenkomst plaats voor een herziening van de ISG
 • Er heeft een evaluatie van de activiteiten van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij plaatsgevonden
 • De cultuur historische atlas van de CHG uitgekomen - Er is een wandelnetwerk geopend

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 8 juli 2015 in het Gemeentehuis van Hillegom om 20.00 uur. De agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Even op herhaling: structuur, doelstelling, werkwijze en samenstelling bestuur
 3. Hoe en met wie gaan we als Platform verder. - Het benaderen van raadsleden
 4. Informatie uitwisseling over ontwikkelingen binnen ons aandachtsgebied zoals eerder al is genoemd:
  • Landschapsbeleidsplan
  • Jaarverslag en evaluatie van de activiteiten van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
  • De cultuur historische atlas van de CHG
  • Wandelnetwerk
 5. Rondvraag en sluiting

TERUG NAAR NIEUWSPAGINA