Voor het gebied van de Duin- en Bollenstreek zijn op drie niveaus structuurvisies gemaakt:

» Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland “Visie op Zuid-Holland” (PSV) . zie website Provincie Zuid-Holland

» Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (RSV). zie website Holland Rijnland

» Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). zie Greenport informatie.
Op basis hiervan gaat de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) de herstructurering van het landelijk gebied in de Duin- en Bollenstreek concreet aanpakken.