PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

Gemeenten willen zich actief inzetten om hun inwoners te laten genieten van de natuur in de omgeving

De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout willen zich actief inzetten om hun inwoners, jong en oud, te laten genieten van de natuur in de omgeving. Door de natuur en de leefomgeving te ervaren en beleven, zullen de inwoners deze meer waarderen. En meer rekening (leren) houden met de natuur en het milieu. Zodat ook in de toekomst de inwoners kunnen blijven genieten van dit deel van de Bollenstreek.

Op dit moment zijn de gemeenten bezig met het ontwikkelen van plannen en een programma voor natuur- en milieueducatie (NME). Daarbij willen ze aansluiten bij bestaande initiatieven, activiteiten en informatie en groene voorzieningen. Om hierin inzicht te krijgen, wordt een inventarisatie gemaakt van wensen, mogelijkheden en behoefte aan coördinatie of samenwerking bij regionale en lokale (groene) partners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Bureau KLB voert namens de drie gemeenten deze inventarisatie uit.

TERUG NAAR NIEUWSPAGINA