PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

Grontmij ziet greenport Bollenstreek verdwijnen

De greenport Bollenstreek is gedoemd te verdwijnen. Dat stelt ingenieursadviesbureau Grontmij in een rapport over de positie van de tuinbouw in West-Nederland. Minister Jacqueline Cramer (Vrom) heeft het rapport, dat is geschreven in opdracht van haar ministerie en dat van LNV, naar de Kamer gestuurd. Het rapport 'Centrumfunctie versterkt! Productie verplaatst?' gaat vooral in op de positie van de zogeheten greenports, glastuinbouwgebieden van nationaal belang.

De Bollenstreek is een van de vier westelijke greenports, naast Aalsmeer (bloemen), Westland (groente) en Boskoop (boomteelt en potplanten). Mede op grond van gesprekken met vertegenwoordigers van de sector stelt Grontmij dat de hyacintenteelt in de toekomst kan worden verplaatst naar andere zandgronden, bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord. Sommige deskundigen verwachten dat met het wegvallen van de teelt ook het tuinbouwcluster, in dit geval de greenport Bollenstreek, wezenlijk wordt verzwakt. "Einde oefening", citeren de onderzoekers van Grontmij, die adviseren nader onderzoek te doen naar het verplaatsen van de hyacintenteelt en de gevolgen daarvan voor de greenport.

De ruimte die eventueel op termijn vrijvalt in de Bollenstreek kan gebruikt worden voor andere functies, stelt Grontmij, zonder aan te duiden om wat voor functies het dan gaat. Ook voor de andere greenports verwacht Grontmij dat de productie zich deels verplaatst, vooral naar de kustzone van Nederland. "De ruimtelijke samenhang in een greenport verschuift van productie naar de handel en logistieke functie." Doorslaggevend hierbij zal het energievraagstuk zijn: als het lukt met technologische innovaties de energiekosten laag te houden, dan blijft meer productie behouden.

Het volledige rapport Centrumfunctie versterkt! Productie verplaatst?Lees hier


Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek is absoluut niet blij met het advies uit dit rapport. Realisatie ervan brengt de openheid en het karakter van de streek in gevaar. Het Platform wil zich blijven inzetten de diversiteit van het cultuurlandschap met bollenteelt, graslanden en natuurgebieden te behouden. Uitplaatsing van bollenteelt betekent de doodsteek voor dit cultuurlandschap vanwege te verwachten oprukkende woningbouw. Laat de Duin- en Bollenstreek het Greenpark voor de randstad blijven.


TERUG NAAR NIEUWSPAGINA